Vastgoedsturing als integraal proces

Werkwijze

Vastgoedsturing is een integraal proces. Hierbij worden uw doelen op strategisch niveau door assetmanagement verbonden met uw activiteiten op operationeel niveau. 

Samen met u geef ik vorm aan uw vastgoedbeleid. Hierbij zijn er vijf belangrijke stappen om te komen tot een plan van aanpak. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar worden uitgewerkt. 

 • Data op orde
  Allereerst wordt gekeken naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de relevante data over uw vastgoed. Dit betreft informatie over de huidige kwaliteit van uw vastgoed, de technische prestaties, de gebruiksprestaties en bijvoorbeeld de toekomstwaarde. Hiermee kunnen de technische risico’s en de prestaties van het vastgoed in beeld worden gebracht.

 

 • Cultuur
  De tweede stap gaat om de mindset die nodig is om op basis van de beschikbare data de juiste beslissingen te nemen. Vastgoedsturing vraagt naast de maatschappelijke ook een meer bedrijfsmatige visie.

 

 • Kennis
  Vervolgens is het van belang dat de juiste kennis aanwezig is om vastgoedsturing te laten slagen. Vastgoedsturing, en met name assetmanagement, vragen om specifieke competenties zoals commerciële vastgoeddeskundigheid, ondernemerschap en affiniteit met techniek en sociaal- maatschappelijke vraagstukken. 

 

 • Besluitvorming
  Bij deze stap worden de processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tegen het licht gehouden om ervoor te zorgen dat een integrale en transparante besluitvorming mogelijk wordt.

 

 • Prestatiemeting
  Tot slot moeten er een duidelijk toetsingskader met heldere KPI’s worden opgesteld om de prestaties van uw vastgoed te meten. Op basis hiervan kan wanneer nodig worden bijgestuurd.